Letsatsi le letle

Letsatsi le letle ke lena
La mokete o thabisang,
Joale metsi a halalelang
A tsetsoe phatleng tsa rona.

Oho, Ntate kea itumela
Ke lumela thuto ea hao eohle
Le melao ke tla e sebelisa;
Nke ke ka e lebala,
Che, le khale-khale
Khale-khale, khale.

Ke lumela Molimo o mong,
Bathong ba bararo,
Hape ke lumela ho Jesu
Ea re shoetseng sefapanong.

Ke lumela le ho Lekhotla
Lekhotla le halalelang,
Le leng Katholike la Roma
E, ke lebitso la lona.

Ke se ke tsoile bohedeneng
Le mesebetsing ea bona;
Ke tetse ea satane mekhoa,
Ke phele thutong, ke shoe teng.

Leave a Reply

Inkele Morena

02/08/2017