Lillo tsa ka

Lillo tsa ka li se li thotse,
Khotso e boetse ho ‘na
E sa le ke utloa menate
Ea tafole ea Morena.

Ke ne ke re ke sa iketla
Ka tse jeoang ke lefatse;
‘Me Ntate ke ne ke tlohela
Uena sejo sa baeti.

Pelo ea ka e ne e hlora,
E sa kholoe ka matsatsi,
Jonna! ke sa tsebe, Morena,
Lijo tsa hao tsa Mokete.

Hangata mefokolo ea ka
E ne e nkimela, ke lle
Athe e ne e ka tla fela
Maotong a Motselisi.

Ke ne ke le nku e balehang
Pel’a Molisa e motle;
Kajeno ke nku e mamelang
Lentsoe la hae le monate.

U nkalose ke shoele botleng
Ke bolokile bohloeki!
‘Me ke tle ke phomole khanyeng
Ka lapeng la Paradisi.

Leave a Reply

Jonna!

01/08/2017

Ngahlubuka kuwe

01/08/2017