Lorato lwa gago

Lorato lwa gago, Morena wa me,
Lo gaisa thata lorato lotlhe.
Mo lefatsheng jotlhe, kwa legodimong
Ga go lorato lo lo tshwanang le lo.

Lorato lo go lerile mo fatshing
Go re ntsha, go re golola mo dibing.
Ka lone o swetse mewa mo mokgorong
Go e bulela gape legodimong.

Mme lo go tlhotlheleditse go aga
Mo Sakramenteng mo gare ga rona.
Go jesa, go nosa mewa ya batho
Le go re thatafatsa mo tlhabanong.

Re tsile go wena go go rapela,
Go lopa, go kopa go reediwa:
Jesu, o tukise pelo tsa rona
Re tle re rate Rara jaaka wena.

Leave a Reply

Re tlotleng

05/08/2017

Re itumeleng

05/08/2017