Maria, mm’a lorato

Maria, mm’a lorato,
O ba thuse botlhe
ba ba dutseng mo losung,
Mo ‘fifing ja sebe.

Maria, naledi,
O nne mokaedi,
O goge baditshaba,
Ba senke lesaka.

Jesu a go godisa
Go dirwa mm’a batho.
Anamisa tumelo,
Budulola matlho.

A botlhe ba ineele,
Ba reetse lefoko.
Mme a ba ikobele
Go utlwa molao.

Baruti, barutwana
Ba segofadiwe.
Thuto ya Efangele
E gape lefatshe.

Tlhomamisa kagiso
Ya pelo ya gago,
Ya pelo ya ga Jesu:
Lo buse ka gotlhe.

Leave a Reply

Jesu, Maria, Josefa

05/08/2017