Maria, nthuta go kopa

Maria, nthuta go kopa
Le go rapela sentle.
Ka Jeso o re laotse
Go lopa ineng ja ‘gwe.
A ke Tshwane le Morwao
Fa ke khubame dinaung
Tsa Morena Modimo.

O nthapelele Modimo,
O ntire monn’a Jeso.
Nkapetsa ditswalo tsa ‘gwe
A ke mo etse gotlhe .
Ke gone ke tla bonalang
Pele ga Rara ke bua:
“Ke nna Jeso wa gago.”

Wena, Maria, o etse
Rebeka, mm’a Jakobe.
Ene o mo apesitse
Tswalo tsa mogolo’we.
Mme a bona tshegofatsa
Le boswa jwa losika lo.
Letshego la Modimo.

Jaanong, Maria, nkapesa
Aparo tsa ga Jeso:
O nneye dimapo, mitlwa,
Tshotlo, ditlhabi, loso.
O nkapese dipogiso,
Lerumo le sefapano,
Tsotlhe fela tsa gagwe.

Apesa moya le pelo
Kobo ya boitshoko.
A ke boge tidimalong,
Loratong, boineelong.
Fa wena o di nkabela,
E, ke tla atla seatla
Sa gago ka tebogo.

Leave a Reply

Oh Maria, kgarebane

05/08/2017