Maria, Rosa

Maria, Rosa, o re natefela
Ka pono ya bontle, bomonate.
Re rata go go tlotla mo thapelong:
Rosaring ka, “Ave, Maria,
Ave, Ave, Ave, Maria.

O bidiwa ka maina a mantis,
Mme ke rata ja gago ja Fatima:
ba re: / “Mohumagadi wa Rosari.”
Le nna ka re: “Ave Maria.”
Ave, Ave, Ave, Maria.

Go twe: Ga o itse go mo lebala
Yo o go direlang ka boingotlo.
O tla mo utlwa, o tla thusa botlhe
ba ba rapelang: / “Ave Maria.”
Ave, Ave, Ave, Maria.

E re letsatsi ja botshelo jwa me
Le phirima mme ke huduga fatshing
ke rata go tsena kwa legodimong
Ka pitso e: “Ave Maria.”
Ave, Ave, Ave, Maria.

Leave a Reply

Re itumeleng

05/08/2017

Oh Maria, kgarebane

05/08/2017