Mmopi

Mmopi, re a go baka
O Modimo le Morena.
Ka lefoko ja gago
O tlhodile dibopiwa,
Baengele le batho
Ke batlhanka ba gago.
Baengele le batho
Ke batlhanka ba gago.

O theile lefatshe
O agile magodimo,
O re file masedi.
Motshegare le bosigo.
Tladi, pula le maru
Di supa kaga gago.
Tladi, pula le maru
Di supa kaga gago.

O gabile mawatle
Le dinoka le metswedi
O tshedisa, o jesa
Rona batho le ditshedi,
O molemo, o thata
Tsotlhe di tswa go wena.
O molemo, o thata
Tsotlhe di tswa go wena.

Mme bogolo re baka
Kaelo ya rona batho,
Tlamelo tseleng tsotlhe,
O goga ka lorato.
O itshephisa mewa
O rata go boloka.
O itshephisa mewa
O rata go boloka.

Leave a Reply

Oh Modimo wa me

05/08/2017