Molao wa gago

Molao wa gago, Kgosi
O itshekile thata;
O itumedisa pelo
Mme o a re sedifatsa.
Re sego fa re ka latela
Lesedi ja gago ka metlha.
Ga re na, ga re na,
Ga re na go timela.

Thuto ya ‘go ke mogogi
Yo o re tlhalefisang.
E tlhomame, e siame;
Ke e e eletsegang;
E bile e ntle, e monate,
E kgatlha dipelo tsa botlhe.
Ga re na, ga re na,
Ga re na go timela.

Dikatlholo le mafoko
A molomo wa gago
A itekanetse gotlhe
Mme a boammaruri.
Re sepela seding ja Jesu
Mme re barutwana ba gago.
Ga re na, ga re na,
Ga re na go timela.

Leave a Reply

Jesu, o tle go nna

09/08/2017

Re tla go ntshetsa

09/08/2017