Morena Modimo

Morena Modimo, O Boitshepho,
O mothatiyotlhe. O busa lefatshe
Le legodimo: Hosanna magodimong a a godimo.
Baengele, baitshephi Ba baka Modimo,
Kgosi ya bone; Le rona re dumedisa
Jesu yo o tlang ka leina ja Rragwe.

Metlha yotlhe fela, Tsotlhe dipaka
Di go baka thata. Ka ga tlotlomalo
Ya ‘go di supa: Fa o le mmopi, motlamedi, modisa.
Baengele, baitshephi Ba baka Modimo,
Kgosi ya bone; Le rona re dumedisa
Jesu yo o tlang ka leina ja Rragwe

Leave a Reply

Rara, leba

05/08/2017

Molao wa gago

05/08/2017