Morena o re boleletse

Morena o re boleletse:
“Kagiso e nne le lefatshe.
Jaaka Rara a lo ratile
Lo rataneng, lo rataneng,
Bana ba me, lo rataneng.”

“Thusa moga-eno botlhokong
Botlhe fela ba ba tshwenyegong.
Ba ba tlhokang seatla sa’go:
Lo thusaneng, lo thusaneng.
Bana ba me, lo thusaneng.”

“Ga ke a batla go direlwa;
Ke tsile go direla lona;
Le lona lo ikokobetsang:
Direlenang, direlanang,
Bana ba me, direlanang.”

Leave a Reply

Ga ke a tshwanela

06/08/2017

Ratang

06/08/2017