Morena, thusa

Morena, thusa, re kopa pula.
A pula e ne, re leubeng.
Bona: le senya mme le swafatsa
Sefatlhego sa ‘fatshe.
Re dira, re lema,
Re jala, tlhagola,
Wena fela o ka nosa.

Bona metswedi Bona melapo.
‘Noka di tlhoka Morwalela.
Maru aa gana, Tsatsi lea lela,
Mogote o mogolo.
Go popamo, tlala,
Bojang bo a tlhaela;
Morena, a pula e ne.

Leave a Reply

Ratang

06/08/2017

Yethi mondli

07/08/2017