Moshe wa rona

Moshe wa rona o fentse
Baba ba Israele;
Mme re gololesegile:
Dikgole di ole.

Lo opele: aleluya:
Jeso o tsogile.
Duduetsang: Aleluya:
Kwana e rudilwe.

Bakui ba re biletsa
Pololong, khudugong:
Re tlogela lefatshe je,
Re tswe Egepetong.

Re se lelele tshwafatso
Ya puso ya sebe;
Re se boife sekaka,
Re tla se ralala.

Bonang leru ja Morena:
Le tla re gogela
Kwa lefatsheng ja letlotlo;
Re tla le latela.

Jeso, amogela puso
Le boswa jwa gago.
O itseele thata jaanong,
Tlotlo, kgalalelo.

Leave a Reply

Bakang mofenyi

03/08/2017