Motho yo o tsetsweng

Motho yo o tsetsweng fatshing
O tla swa ka pela,
O khutla jaaka sethunya
Mme o tla huduga.

Botshelo jono jwa rona
Bo tletse tapiso,
Ka bofefo bo tla feta
Jaaka phefo fela.

Lefatsheng ga re na motse
Ope o tlhomameng,
Bajaki, tsogang, lo batleng
Ole o sa feleng.

E tlare ke fologela
Moruting wa loso,
Rara, nkutlwele botlhoko,
O nneye botshelo.

Leave a Reply

Akofa go tla

04/08/2017

Re atamela setulo

05/08/2017