Moya wa ga Jesu

Moya wa ga Jesu, o intshephise,
Mmele wa ga Kreste a ko o nkotle.
Madi a Morena a ke a nnose,
Metsi a a ntlhatswe a lotlhakore.

Loso lwa ga Jesu, a k’O nkgolole;
Ka molemo wa’go, Jesu o nkutlwe.
Mo dinthong tsa gago a ko o mphitlhe.
O mme ke nne nao ke se latlhege.

Kgatlhanong le mmaba a k’O mphemele.
Ka tsatsi ja loso o impilitse.
O laole gore ke tsene Bontleng
Ke tle ke go tlotle ka bosafeleng.

Ke fa ke tla bonang borena jwa ‘go;
Ke fa ke tla itseng boitumelo,
Ruri go molemo go go direla
Le mono lefatsheng re ntse re tshela.

Leave a Reply

Bontle jwa Jesu

10/08/2017

Ke ne ke rata

10/08/2017