Naheng ea Bethlehema

Naheng ea Bethlehema, Lefatseng la Juda
Re tsoaletsoe Morena, Ke eena Messia.

O tlile lefatseng, Ho re pholosa bohle,
Ho re ntsa tsietsing le bobeng,
Le ho hlola satan’enoa
Ahe! Ngoana e motle.

Baprofeta ba itse, E tla ba morena,
‘Me eena o tsoaletsoe, Ka lehaheng feela.

O hloka le likobo, O teng ka sejelong;
O har’a liphoofolo, Tse futhang maotong.

Ho na le balisana, Baphallang kapele;
Empa ha ho marena, A tsoang ho Bajodi.

Heroda o s’a ‘matla, Ka ho tsolla mali,
A bana ba bangata, Ba se nang sekoli.

Ha fhla bahetene, Ba boneng naleli,
Ba botsa Israele, Holim’a ‘Moloki.

Efela rea bona, Hoba Ngoana enoa,
O behetsoe ho tsoha, Le ho oa ha rona.

Leave a Reply