Nayang Modimo

Nayang Modimo tshupelo:
Kwana ya poloko.
Lo o ntshetseng ka lorato
Jaanong Setlhabelo.
Nayang le dipelo.
Nayang maikano;
Lo solofetseng tirelo e ntle
Mo botshelong jotlhe.

Rara, a k’o amogela
Dineo tse sentle.
Ga o kitla o re nyatsa
Fa re tla go wena.
Re ne re le baba;
Jaanong re ditsala.
A boineelo jono jwa rona
Bo go kgatlha thata.

Leave a Reply

Re opeleleng Morena

09/08/2017

Re rapela Rara

09/08/2017