Ndikhokele Thixo

Ndikhokele Thixo wethu
ndingumhambi; Nkosi yam
unamandla andinawo
ebuthathakeni bam
o Msindisi
nguwe olikhaka lam.

Lowo mthombo wosindiso
owavulwa ngenxa yam
mawuvele umpompoze
uzihkamb’ izono zam
o Msindisi
nguwe oluncedo lwam.

Ndifikile eYordane
susa ukuyika kwam
zundikhaphe ndiyiwele
yiba ngumncedi wam
o Msindisi
nguwe olithemba lam.

Leave a Reply

Ndakuncamel' ubomi

15/08/2017

Ah Bawo ophezulu

15/08/2017