Nkosi yam

Nkosi yam ubundithanda
ekulahlekeni kwam
Nkosi yam, waman’ ulanda
futhi emkhondweni wam
ndafunyanwa, Nkosi yam.

Nkosi yam, ilizwi lakho
lingumkhanyiseli wam
Nkosi yam, ufefe lwakho
lusisonwabiso sam
ndinovuyo, Nkosi yam.

Nkosi yam, sendikwamkele
ndingowakhe ngoko nam
SendiseBandleni lakho
elasekwayo nguwe
mandingqine, Nkosi yam

Leave a Reply

Ah Yesu Mncedi

15/08/2017

Ndakuncamel' ubomi

15/08/2017