Ntate, Molimo oa rona!

Ntate, Molimo oa rona!
Re ananela ho uena
Ka hostia e hloekileng,
Ka eona re fe tsoarelo
Le grasia tsa pholoho;
Fa ba phelang le ba shoeleng
Bophelo ba bosafeleng.

Leave a Reply

E! Nkulunkulu Nkosi

23/07/2017

Jesu Ngiyinika

23/07/2017