Ntate oa leseli lohle

Ntate oa leseli lohle, O n’a shebe Magdalena,
‘Me eaba mollo oa tuka, E le lerato le letle.

Eaba o hlajoa ke pelo, ‘Me a mathela ho ngaka,
A pota motse, a ‘matla, A re: Na le bone Jesu?

A utloa o ha Simone. Mosali a beta pelo,
A iphihlisa ho Jesu, Joale a utloa monate.

Bonang, o s’a kolobisa Maoto a hae ka meokho,
‘Me ka meriri ea hlooho O ntse a hlakola ‘ona.

Eaba o mo aka maoto, A a tlotsa ka setlolo;
Ke mesebetsi ea pako, Ke tsokoloho ea pelo.

O kile a ema tlase Ha sefapano sa Jesu,
A khomarela maoto A maroba a leng mali.

A fhla lebitleng pele A sa tsabe bahlabani,
A fumana a le sieo, A tselisoa ke mangeloi.

Jesu ea tsohileng bafung A hlaha, a re: Maria!
‘Me eena a re Mong’a ka! A nts’a itihela maotong.

Oho! Maria Magdalena, Ho sa na le ba bangata
Ba shoelang lefung le moea, Rapela, ‘me ba tla tsoha.

Jesu, sehlare se matla, Tsepo ea baetsalibe,
U re fe soabo ea ‘nete, Re etsise Magdalena.

Leave a Reply