O Anna, Mm’a Maria

O Anna, Mm’a Maria,
O reetse dithapelo
Le maikaelelo
A ba ba go ratang.

Re thuse go siama
Ka go tshwana le wena;
Re direle Modimo
Ka malatsilatsi.

Rona re bomm’abana,
Re tlamela leiso.
Lolwapa ke bogosi,
Bogosi jwa rona.

Borra, bomma le bana:
Lolwapa lwa bakreste:
Re tseye tsela rotlhe
Go ya legodimong.

Leave a Reply

Akofa go tla

03/08/2017

A re mo rateng

03/08/2017