O itshubile

O itshubile, Jeso.
Popegong ya bogobe
Go aga le rona
Ka metlha le metlha.
Re ka tla mo go wena
Ka o teng mo senkgweng,
Ka o teng mo senkweng ,
Ka o teng mo senkweng.

O rata go re thusa
Mo botlhokong jwa rona
Go re lapolosa
Le go re gomotsa
Mme re a itumela
Ka o teng mo senkgweng,
Ka o teng mo senkweng,
Ka o teng mo senkweng.

Leave a Reply

Re tlotleng

05/08/2017