O mogolo, Modimo

O mogolo, Modimo;
Re baka thata ya gago.
Morena wa lefatshe,
A botlhe ba go bake.
Leina ja gago
le lentle segolo.

Rara wa kgalalelo,
Le Morwa’o Jesu Kreste,
Le Moya wa Boitshepho:
Borarung jo bogolo:
O Kgosi dikgosing
Go ya bosafeleng.

Mephato ya barongwa:
Keruba gape Serafa,
Ea go dudueletsa,
Ea go itumelela,
Ea go opelela:
“Boitshepho, Morena.”

Baitshephi le bone
Ba go tlotla ka difela:
Barutiwa ba gago
Le baswela-tumelo,
Baboledi-pele,
Basiami botlhe.

Lona, batho ba fatshe,
A lo lebala ka gale
Go tlotla Kgosi, Mmopi
Wa nyena le modiri?
Nyaa, tlang go opela:
“Pako mo go wena.”

Leave a Reply

Rra etsho

06/08/2017

Gaufi le wena

06/08/2017