Oh Maria, kgarebane

Oh Maria, kgarebane,
Reetsa kodu tsa rona,
O re lebe ka re tsile
Go go itumedisa.
Wa re rata, Maria,
Le fa re sa tshwanela.
Segofatsa, oh mm’a rona,
Segofatsa ba gago.

Re tla tshela ka tlhwafalo
Go go direla.
Re eletsa ka kgotelo
Go tshwana nao gotlhe.
Tirelo le dipako,
Re di go naya jaanong.
Amogela, oh mm’a rona,
Amogela dineo.

Bona dipelo tsa rona:
Re di ntsha setlhabelo.
O di buse, di laole
Mo tseleng ya tshiamo.
O re rute lorato,
Molemo, boitshepho.
Metlhaleng ya nao tsa’go
Re tla ya legodimong.

O modisa jaaka Jesu,
Rona re nku tsa gago.
Re tlhokomele ka gale
Diphatseng tsa botshelo.
Lentswe ja ‘go le botshe:
Timelong o re bitse,
Gore re tatamalele
Kwa sakeng ja ga Jesu.

Leave a Reply

Maria, Rosa

05/08/2017