Oh Modimo wa me

Oh Modimo wa me, Ke a tlhomamisa;
Ee ke dumela tshenolo tsa gago.
Ka ntlha ya lefoko
Ka ntlha ya lefoko
Lefoko ja gago.

Oh Modimo wa me, ke a solofela
mme ke eletsa poloko ya moya:
ka ntlha ya tshwanelo
Ka ntlha ya tshwanelo
Tshwanelo tsa Jesu.

Oh Modimo wa me Ke tlhologeletse
Wena, Morena mme ke a go rata:
Ka ntlha ya molemo
Ka ntlha ya molemo
Molemo wa gago.

Oh Modimo wa me, Ke a go ineela;
Ke tla direla wena wesi fela
Ka ntlha ya borena,
Ka ntlha ya borena
Borena jwa gago.

Leave a Reply

Modimo, O Kgosi

05/08/2017

Mmopi

06/08/2017