Oho Jesu! Re lebala

Oho Jesu! Re lebala bohloko
Rea ithabela Ha u lutse mona ho rona

Oho lerato lefetisang!
Ka mehla u inehela rona
U re biletsa
Sejo sa bophelo se sa boleng.

Oho! Morena, bana ba hao
Ba u boka ba sa iketsise,
Le bona ba re
Se ba tla khahlisa pelo ea hao.

Oho! ba heso, re ratang hle
Jesu, Mohahisani oa rona!
Thoko ho eena
E be ka mehla le mehla eohle!

Leave a Reply

Sanctuari

21/08/2017