Oho Moea oa Molimo

Oho Moea oa Molimo
Motselisi oa lipelo!
Ak’u re etele bohle
Ka bongata ba lineho.

U re bonesetse hantle
Ho mamela likhothatso
Tlosa mehopolo eohle
E sollang meeng ea rona.

Re nosetse ka grasia
E leng metsi a cheseho
Re tle re hlahise hantle
Tholoana tse molemo.

Re emise, re nyolle
Ba imeloang ke libe.
Maraba a fatse lena
A se ke a re tsoasa.

‘Me le uena re kopane
ka litlamo tsa lerato
Re phelele uena feela
Re thohele masaoana.

Leave a Reply

E! Nkosi yihl'uvume

23/07/2017