Oho nako e bokhabane

Oho nako e bokhabane
Ruri o sa tlile Jesu
Ke ‘Moloki oa batho bohle
Mosa oa hae o moholo.

A re roriseng, A re leboheng
Lerato le fetisisang,
E! ka tumelo binang lithoko
Tsa Molimo ea ratehang.

Mona, setulong sa lerato
O tselisa lamonate.
Joale o re tlisetsa khotso
E, khotso ea paradisi.

Che, lialuma tse tsabehang
Mona ha li utloahale;
Matla a hae a fetisisang
A patiloe ka sebele.

Bana, re ke re atameleng
O rata pelo tsa rona.
Oho hle, e be tse hloekileng
Li se ke tsa silafala.

Lebitso la hae le leholo
Le ke le tumisoe hohle
Le borena ba hae kajeno
Bo tsejoe ‘me bo tlotlisoe.

Leave a Reply

Ke cheseho

22/08/2017

Sehlabelong

22/08/2017