Oho Pelo e nolo

Oho Pelo e nolo
Ea ‘moloki oa rona,
|: Mamela lethapelo
Ha re tlile ho uena. 😐

Jesu, uena ea matla,
‘Moloki oa lefatse,
Re fe ka mehla matla
A ho tlohela tse mpe.

Pelo ea hao, Morena,
E be thebe ea batho,
Pholoho le seliba,
Seliba sa mehlolo.

Oho Pelo e nolo
Ea Morena oa rona,
Ka mehla re tla bina
Mosa oa hao le thoko.

Re boloke, Morena,
Ka matla le ka mehla,
Re balehele sebe,
Re boloke bohloeki.

U rorisoe, Morena,
U rorisoe kahohle,
U ratoe fatseng lena,
‘Me u ratoe ke bohle!

Leave a Reply

U tle, uena Messia

23/07/2017