Oho, wena ea leng maholimong

Oho, wena ea leng maholimong,
Uena Ntate Molimo oa rona,
U talime bana ba hao ka mosa
Ke bona ba phuthehang thapelong.

Lebitso la hao le halalelang
Ho se be ea tlaelang ka lona;
Le hlonepshoe ka lifubeng tsa rona
Le rapeloe ke ba sa lumeleng.

Ke uena Mong’a rona u inotsi,
Ea nehang matla le ho Marena;
Pelong ea ka le holim’a lichaba
Ho tle ‘Muso oa hao monate.

Thato ea hao e etsoe ke bohle
Kamoo ba e laetsoeng melaong
Re etsie bona ba leholimo
Ba u mamela ka pelo tse ntle.

Re tseba hore ua re baballa
E, Morena, ke uena ‘ma’a rona;
Le kajeno re sa kopa ho uena
Bohobe bo lekanang letsatsi.

Re tsoarele melato ea rona
E ka re arohanyang le uena;
‘Me le rona re tle tsoarela bohle
Re tsamaeeng mehlaleng ea Kriste.

Morena! Ak’u re sireletse
Har’a meleko ea bademone;
U re ntse bobeng, u re ise botleng
Leholimong, khotsong e sa feleng.

Leave a Reply

Hymn Index

22/07/2017

Oho Moea oa Molimo

23/07/2017