Phuthegang lotlhe

Phuthegang lotlhe Phuthegang lotlhe.
Tikologong yotlhe lo tsene tshiping.
Lo tseneng, lo tseneng.
Tlhomamang ka botlalo,
Lo tseneng, tlhomamang.

Go lesaka lengwe Le modisa mongwe
Tikologong yotlhe Ke thato ya Modimo.
Lo tseneng, lo tseneng.
Tlhomamang ka botlalo,
Lo tseneng, tlhomamang.

Tlhotlhomisang thata, Itshenkeleng nnete;
Lo tshabeng timelo Lo senkeng Jesu.
Lo tseneng, lo tseneng.
Tlhomamang ka botlalo,
Lo tseneng, tlhomamang.

Leave a Reply

Tlang, re gateng

05/08/2017