Rara, Kgosi

Rara, Kgosi ya Legodimo,
Galaletsa leina ja gago;
Sireletsa letsomanyane:
Modisa kwanyana tsa ga Jesu Kreste
Modisa kwanyana tsa ga Jesu Kreste.

Segofatsa Papa Morena;
Thusa molebedi wa rona
Mo tshimong ya thobo ya mewa

Modimo, re mo rapelela,
Gore o mo godise ka gale,
O namole, O mo female,
O fenye tlhaselo tsa molete tsotlhe,
O fenye tlhaselo tsa molete tsotlhe.

Oh Jesu, o gakologelwe
Tsholofetso e kgolo ya gago:
Gore dithata tsa molete
Ga di nke di fenya lefika: Kereke,
Ga di nke di fenya lefika: Kereke.

Leave a Reply

Morena, o montisi

10/08/2017

Mo ditlhobaelong

10/08/2017