Rara, o tlhodile

Rara, o tlhodile
Barongwa le batho
Gore ba go bake,
Ba go direle
Re ipolela sebe sa rona:
Re leofile, re fapogile
Ka molato wa rona,
Ka molato wa rona.

Mme re tsile jaanong
Mo setlhabelong se.
Go go obamela,
Go itshwarelwa.
O se sekise maleo, dibe:
Re amogela mme o letlane
Ka ntlha ya ga Morwa’o
Ka ntlha ya ga Morwa’o.

Leave a Reply

Masidumise iNKosi

08/08/2017

USathana mKristu

08/08/2017