Re a go rata

Re a go rata, Morena Modimo,
Ka o molemo, o rategile.
Ga o bolo go rata, go tlamela
Pele re ese re go ineele.

Iponaletse, re itshenolole,
Etela ba re leng babotlana.
O dire bonno mo pelong tsa rona,
O nne ruri morati wa mewa.

O nameditse rona ba lefatshe.
Go tswa ditsala le baratiwa.
O re gakgamatsa ka go gaisa;
ka boingotlo re tla go wena.

Re batla go kgatlha matlho a gago
Go ikgabisa ka bontle jotlhe.
Re tle re tshwanelwe ke go bulelwa
Kgoro ya manno a go a mantle.

Leba bokowa jwa botho jwa rona
Re ntse re gogwa ke tsa lefatshe;
Re bopilwe ka lorole, letsopa;
Re tshele jang jaaka baengele?

Re romele Moya wa Boitshepho,
O gorometse one molelo.
Molelo wa lorato a o tuke
Kafa o eleditseng ka gone.

Leave a Reply

Ke ba merafe

10/08/2017

Lebogang Modimo

10/08/2017