Re atamela setulo

Re atamela setulo
Sa Bogosi jwa gago,
Go ba rapelela botlhe
Ba ba mo khutsafalong.

Fa o lotolotsa dibe
Kana go ka ema mang?
O ba utlwele botlhoko,
Phimola tlolo tsotlhe.

A ba tlhabelwe ke sedi
Je le senang bokhutlo,
Ba robale ka kagiso
Ba bone boikhutso.

Leave a Reply