Re ipeleng

Re ipeleng, re opeleng.
Phenyo ke e, go sule mamba.
Ditshaba tsotlhe di ka tshela.
Modimo o kokothetse
Lokwalo lwa kgolego e,
Mo mokgorong.

Re ipeleng, re opeleng.
Utlwa! Ba tshela losalaba:
Hosanna, pula, Aleluya:
Fatshe le boitumelong:
Ba bonye lesedi, tlotlo,
Boipelo.

Re ipeleng, re opeleng.
Go ne go le molemo ruri
Gore mongwe a swele botlhe;
Ka tlalelo ya Modisa
Go tshela dinku, dikwana.
Aleluya.

Re ipeleng, re opeleng.
Modisa o buile jaana:
Ga nke ke tlhola ke mo lesa:
Ke na le ene, ke wa me,
Ke tla nna kwana ya gagwe.
Aleluya.

Leave a Reply

Mohumagadi wa rona

04/08/2017

Re a dumela

04/08/2017