Re ke re bineleng

Re ke re bineleng ka thabo
Ba ahileng lehodimong
Bo-ntat’a rona ka tumelo
Ba amohetsoeng letlolong.

Re bineng hammoho ba ileng ho Modimo
Morena oa rona o ba entse Bakhethoa,
Ba tla ithabela, ‘musong oa lehodimo,
Ba tla iketla teng ka mehla le mehla.

Re sa tsamaea har’a dintoa;
Teng ke bophelo bar ona;
Empa re tadima ka mehla
Ho ba dutseng le Morena.

Ka bona re ithuta tsela
E isang ‘musong oa khotso
‘Me ba re sietse mehlala
E lokileng, e molemo.

Sesupiso se bokhabane
Se behiloe ke Molimo
Hore rona re se etsise
Ka lerato le tumelo.

Thuso e ‘ngoe rea e bona
Ho ba nkiloeng ke Modimo,
Baa re tseba, ‘me baa re rata
Ke metsoalle e molemo.

Pel’a terone ea Morena
Ba re rapella ka mehla,
Ha re sitiloe baa re thusa,
Ha re lla, baa re tselisa.

Oho! Metsoalle ea Modimo
Utloang Thapelo tsa rona:
Re batla soabo le tumelo,
Le digrasia tse ngata.

 

Leave a Reply

Mamela Sancta Anna

22/09/2018

Kriste ke Morena

22/09/2018