Re opeleleng Morena

Re opeleleng Morena:
“O boitshepho ka metlha.”
Legodimo le lefatshe
Di tletse kopelo e ntle:
Go go tshwanetse Morena,
Malebogo, pako, thata
Gompieno le ka metlha.

Go sego yo o tlang jaana:
Jesu, Morwa wa Morena,
Ke kgosi ya kgalalelo;
Re e bakeng ka tumelo:
Go go tshwanetse Morena,
Malebogo, pako, thata
Gompieno le ka metlha.

Leave a Reply

Ga dikhumo tsotlhe

09/08/2017

Nayang Modimo

09/08/2017