Re opeleng

Re opeleng gompijeno
Lesomo ja legodimo,
Mephato ya ba ba tuelong;
Mewa e e boitshepho.

Ke ba merafe le ditshika,
Ba mafatshe otlhe fela,
Mme jaanong ba roba mabele
A ba a jetseng matsapeng.

Bonang barutwa ba ga Jeso
Ba ba rutang ditshaba,
Jaanong ba busa Iseraele
Ba beilwe go atlholwa.

Leave a Reply

Jesu, Maria, Josefa

05/08/2017

Se leleng

05/08/2017