Re rapela Rara

Re rapela Rara, gore neo tse
O di supediwe ke baengele.
Amogela Kwanyana e e tlhabilweng:
Ke Jesu Morwa’o yo o re swetseng.

Gopola tlhabelo sa ga Abrama,
Sa ga Melkisede, sa ga Abele,
Ga mmanete Abele ene Isake
Ba supile Jesu mo aletareng.

Leave a Reply

Nayang Modimo

09/08/2017

Jesu, o tle go nna

09/08/2017