Re supeditswe lesedi

Re supeditswe lesedi
Sedi ja tumelo;
Mme re ntshitswe mo lefifing
Fifing ja timelo.

Re neilwe dikaelo,
Melao le thuto
Tsa gago, Jeso , Morena,
Tsa baapostola.

Go gontle mme go monate
Go rutwa botlhale
Jwa poloko le botshelo:
Tsela ya godimo.

Ruri re itumelela
Neo ya sedi je,
Ke gone re solofetsang
Go utlwa ka gale.

Leave a Reply

Phuthegang lotlhe

05/08/2017

Re mo tlung

05/08/2017