Re tla go ntshetsa

Re tla go ntshetsa neo tsa rona:
O di fetole go nna sejo sa moya.
Senkgwe, mofine dijo tsa fatshe
Ka lefoko di dirwe tlhabelo sa Jesu.
Pelo tsa rona di tla jesiwa
Ka mmele le ka madi a gagwe.

Mme ka lorato mmogo le Jesu
Re itira tshupelo fa ‘naung tsa ‘go.
Thato, ditiro le megopolo
Dikeletso tsa pelo: O di itshepise.
Re tshabe sebe mme re ikgaphe
Go nnela ka malatsi molemong.

Leave a Reply

Molao wa gago

09/08/2017

Yiza kuthi ngoku

09/08/2017