Re tsile go opela

Re tsile go opela sefela sa pako,
Re opelela pelo ya Mmoloki Jesu.

A re itumeleleng Pelo ya Morena.
A go bakwe lorato lwa gagwe ka metlha.

A Pelo ya ga Jesu, a Tshwaro, tsalano!
E re tlhabetswe batho go tlosa melato.

Ke Pelo e e tukang kgabo tsa molelo
Molelo wa lorato go gotsa lobopo.

E atlhametse rona gore re ikhutse,
Re bone botshabelo re itapolose.

Leave a Reply