Rra etsho

Rra etsho, Modimo
Yo o leng godimo,
Leina ja gago
Le bakwe ke batho.
Mme puso ya gago
E buse dipelo.
Molao, taolo
Di dirwe le mono.

Re neye ka jeno
Sejo sa botshelo.
Phimola le dibe
Mme o re letlanye.
Se lese ba gago
Ka bosi thaelong.
Golola diphatseng
Botlhukong, masuleng.

Leave a Reply

Ikanye Rara

06/08/2017

O mogolo, Modimo

06/08/2017