Ruri, ke moleofi

Ruri, ke moleofi,
Motho wa boleo;
Mme ke a ikwatlhaya
Ee, ka boikgobo.
Ke rarabologetswe
Mme ke tla nanoga.
ke tla ya kwa go Rara
Mme ke tla ingotla.

Ke tloga ke boela
Kwa morekoloding
Jesu, o nthekegele:
Ke motlhabologi.
Ke ipona mo losong,
Fifing ja timelo,
Phamola moya wa me
Ke se ye molelong.

O nthuse ke ikana
Go latlha Satane,
Tirelo ya molete,
Menate ya fatshe.
Jesu, goga kwanyana
Ke se ka ka tlhola
Ke katogela kgosi
Ya me le Morena.

Leave a Reply

Ke baka dintho

04/08/2017

Ka difela

04/08/2017