Sakramente sa Yukariste

Sakramente sa Yukariste
Ruri ke mmele le madi
Le moya gape bomodimo
Jwa ga Jeso, morerati.
Sakramente se a re otla,
Rona bajaki ba lefatshe.

Sakramente sa Yukariste
Ke sejo sa bosakhutleng,
Ke sejo sa bosakhutleng.

Jeso, o re ratile thata,
Oa re jesa, oa re nosa,
Mme o kgatlhegile go aga,
Go sala gare ga rona.
O se ka wa ba wa tlogela
Bone ba ba ntseng ba tlhabana.

A ruri popego ya senkgwe
Ke bonno jo bo lekanyeng
Wena, Mmopi wa magodimo?
A ke jo bo go tshwanetseng?
Segakgamalelwa altareng
Modimo o gone bogobeng.

E rile o tswa legodimong
Go tsalelwa mo lefatsheng,
Wa tlhopha motse: Betlehema
Ka gonne ke ‘ntlo ya senkgwe.
Mme le rona re na le wena:
Kereke e, ke Betlehema.

O ipeile mo mabogong
A Maria le Josefa;
Wa ba wa ineela barutwa;
O sa ineele.
Le rona re go amogela.
Ka loleme, pelo le moya.

Leave a Reply

A Sakramente se!

05/08/2017

O itshubile

05/08/2017