Sakramente se se botshe

Sakramente se se botshe,
O naya botshelo,
A o tlotliwe ka gale
Ke lotlhe lobopo.

Bonang mmele wa Morena:
Sejo sa Barongwa
Le sa bana ba Modimo:
Mofago wa mewa.

Kana golo fa ga rona
Go boitshega jang.
Mojako wa legodimo
Le ntlo ya Morena.

A re khubameng fa fatshe
Fa pele ga Jesu,
A a re beye diatla
A fe tshegofatso.

Leave a Reply

Ke ne ke rata

10/08/2017