Sebopehong sa hostia

Sebopehong sa hostia
Lerato la Jesu
Le siretsoe ho rona
Ke sebele sa hae.
‘Me aletareng ea hae
Re iseng lipelo.

Oho Jesu! ke lumela ho uena
Empa hoja nka u bona!
Ke u bone, ke u rate haholo,
U ntumelle, oho Jesu,
Ke nyolohele leholimong.

Leholimong bakhethuoa
Ba tletsoe ke thabo;
E! ka ‘nete ba rua,
Ba na le Molimo.
Lefa lena ke la ka
Ke bopetsoe lona.

Ka Hostieng ke rata
Jesu, Moren’a ka;
Ke tsepa leholimong
Ho ‘mona ka mehla,
‘Me le lehlohonolong
Ho lula le eena.

Leave a Reply

Ngingowakho

23/07/2017