Setlhabelo sa poloko

Setlhabelo sa poloko
Se se bulang legodimo,
Dintwa di a re patika:
Re neye thuso le thata.

Tebogo le tlotlo di nne
Moreneng a le mongwe.
Botshelo jo bo sa khutleng
A re bo newe kwa gae.

Leave a Reply

Ke go ikantse thata

10/08/2017