Setswana Hymns

A

Akofa go tla

Akofang, Bakreste

Aleluya, lo itumele

Anna M’a Maria

A o tlotliwe

A Sakramente se!

A re mo rateng

A re rapeleng

A re tsamayeng

B

Badumedi tlotlang

Bakang mofenyi

Bakreste ba phuthego

Bakreste, gopolang

Ba mmapotse

Boitshubelo

Boitumelo jwa gago

Bomonate jwa godimo

Bontle jwa Jesu

D

Didimalang

Dudueletsa Morena

Dumela, Kgosi Jesu Kreste

Dumela, loseana

Dumela, Maria

Dumela, sefapano

E

E rile ba nthaya

F

Felo fano ga Modimo

G

Ga dikhumo tsotlhe

Ga ke a tshwanela

Gaufi le wena

Go bakwe Jesu Kreste

Go leina je lentle

Go monate go go baka

I

Ikanye Rara

J

Jesu, Maria, Josefa

Jesu, morati wa mewa

Jesu, morekolodi wa rona

Jesu, o boammaruri

Jeso o ngaka

Jesu, o ruta batho

Jesu, o tle go nna

K

Ka difela

Ke baka dintho

Ke ba merafe

Ke bona mang

Ke go ikantse thata

Ke itse Pelo

Ke moineedi

Ke ne ke rata

Ke tla lopa sengwe

Ke tsatsi ja Paseka

Ke utlwa fale

Kwana, o tlhabilwe

L

Leba ka bopelonomi

Leba, Rara, Modimo

Lebogang Modimo

Leme lwa me

Lorato lwa gago

M

Maria, mm’a lorato

Maria, nthuta go kopa

Maria, Rosa

Mmopi

Modimo, O Kgosi

Modisa yo o molemo

Mo ditlhobaelong

Mohumagadi wa rona

Molao wa gago

Moletlo, moletlo

Monyadi, monyadiwa

Morena Modimo

Morena, o montisi

Morena o re boleletse

Morena, o segofatsa

Morena, re mo poifong

Morena, thusa

Moshe wa rona

Motho yo o tsetsweng

Moya wa ga Jesu

Moya wa me

N

Nayang Modimo

Nna ke rata Jesu fela

O

Oh Jesu

Oh Maria, kgarebane

Oh, Maria, re ratile

Oh Modimo wa me

O itshubile

O mogolo, Modimo

P

Phuthegang lotlhe

R

Rara, Kgosi

Rara, leba

Rara, o tlhodile

Ratang

Re a dumela

Re a go opelela

Re a go rata

Re atamela setulo

Re go eleletsa masego

Re ipeleng

Re itumeleng

Re mo tlung ya’go Modimo

Re opeleng

Re opeleleng Morena

Re rapela Rara

Re supeditswe lesedi

Re tla go ntshetsa

Re tlotleng

Re tsile go opela

Re tswa mo setlhabelong

Rra etsho

Ruri, ke moleofi

S

Setlhabelo sa poloko

Sakramente sa Yukariste

Sakramente se se botshe

Se leleng

T

Tla, Mmoloki

Tla, Moya, moretlhodi

Tla, Moya wa boitshepho

Tlang, re gateng

Tlotlo

Tlotlo a e nne ya Modimo

U

Utlwang, Bakreste

Utlwa, ngwana wa me

isiZulu Hymns

02/11/2018

isiXhosa Hymns

02/11/2018